Нольде олександр Еміль біографія

Нольде Олександр Еміль, барон - юрист. Народився в 1873 р .; освіту здобув у Санкт-Петербурзькому університеті. Складається помічником статс-секретаря державної ради і професором імператорського Олександрівського ліцею. Його головні праці: "Нариси з історії кодифікації місцевих цивільних законів при графі Сперанском": вип. I, "Спроба кодифікації литовсько-польського права" (1906, магістерська дисертація); вип. II, "Кодифікація місцевого права прибережних губерній" (1914); в ювілейному виданні "Історія Урядового Сенату за 200 років": 1) "Судова діяльність Сенату при Катерині II", 2) "Сенат за царювання Павла Петровича", 3) "правотворчої діяльності Урядового Сенату в галузі цивільного права"; в ювілейному виданні "Судові статути 20 листопада 1864 р за 50 років": "Відносини між судовою і адміністративною владою і доля основних засад Судових статутів в пізнішому законодавстві".

Помістив ряд статей в "Журналі Міністерства Юстиції", "Віснику Права", "Журналі Міністерства Народної Освіти" і "Віснику Цивільного Права" і в цьому Словнику.

-->