Квачевський (олександр андреевич) - юрист, в 1852

Квачевський (Олександр Андрійович) - юрист, в 1852 році закінчив курс в Санкт-Петербурзькому університеті, брав участь в розробці Судових Статутів 1864 р.; по введенні судової реформи був прокурором Кашинського окружного суду, потім головою Острогозького окружного суду; з 1873 р присяжний повірений в Полтаві та Києві, помер в 1890 р Надрукував "Теоретичне і практичне керівництво про кримінальне дослідженні злочинів за Судовим Статутів 1864" (Санкт-Петербург, 1866 - 70); "Суд присяжних за російськими законами. Керівництво для присяжних засідателів" (Санкт-Петербург, 1873 - досвід кишенькової книжки для осіб, призваних до виконання обов'язків присяжного засідателя; автор виступає тут захопленим шанувальником інституту присяжних засідателів); "Про товариства взагалі, по засадам права, російським законам і судовій практиці" (1881); "Цивільне укладення та селянське право" ( "Юридичний Вісник", 1866, № 9); ряд статей про місцеві закони Полтавської та Чернігівської губерній ( "Журнал Цивільного і Кримінального Права" 1 875, № 1 і 2, 1876, № 4 і 1877, № 3); "Про публічну продажу складається під опікою маєтку" (там же, 1875, № 2); "Наш суд присяжних. Практичні поради" (1880, № 3); "Про товариства взагалі і про акціонерні товариства особливо" (1880, № 4, 5 і 6). Крім того Квачевський видав з роз'ясненнями та доповненнями: "Загальний статут російських залізниць 12 червня 1885 г." (Санкт-Петербург, 1886); "Положення про поземельний устрій чиншовики в губерніях західних і білоруських" (1888); "Цивільні закони" (випуск 1, 1889). Йому ж належать: "Наше громадянське правосуддя", під псевдонімом Свій, і "Нотатки на згадку 20-річчя судової реформи", під псевдонімом Старий юрист.

-->