Кузнєцов, микола яковлевич - фізіолог

Кузнєцов, Микола Якович - фізіолог і ентомолог (народився в 1873 р). Закінчив курс природничо-історичного відділення фізико-математичного факультету Петербурзького університету; складається там же прозектором при кафедрі фізіології та порівняльної анатомії, а також молодшим зоологом Імператорської Академії Наук. Читав лекції з ентомології на вищих жіночих курсах в Петербурзі. Наукові роботи Кузнєцова стосуються дослідження згортання крові, кисневого харчування нерва і його функцій, морфології, систематики і фауністики лускокрилих і загальної ентомології; вони надруковані у виданнях Імператорської Академії Наук, Російської ентомологічного товариства, Товариства дослідників природи при Імператорському петербурзькому університеті та ін. Він переклав і значно доповнив твір Sharp'a: "Insects" під заголовком "Комахи" (томи V і VI серії "Cambridge Natural History" ) і написав "Лускокрилі. т. I. Pieridae" для видання "Фауна Росії і суміжних країн".

-->