Курно (cournot) Антуан Огюстен (1801-1877)

французький математик і економіст; перший вчений, який свідомо і послідовно застосував математичні методи в економічному дослідженні.У своїх роботах Курно досліджував, по суті, одне велике питання: про взаємозалежність ціни товару і попиту на нього при різних ринкових ситуаціях, тобто при різній розстановці сил покупців і продавців.Курно в книзі «Дослідження математичних принципів теорії багатства» (1838) запропонував першу в історії науки модель максимізації прибутку монополістом.При цьому їм фактично використовувалися поняття граничного доходу і граничних витрат (Курно показав, що в умовах монополії максимізація прибутку можлива при рівності граничного доходу витрат виробництва).Він же стверджував, що з ростом виробництва економія в перерахунку на одиницю витрат виявляє - до певної межі - тенденцію до зростання.

 

Тим самим може зміцнюватися монополія виробника.Курно заклав основи не тільки теорії абсолютної (повної) монополії, але і дуополии, тобто ринкової ситуації, при якій на ринку змагаються тільки два продавці.Він висунув ідею, згідно з якою ціна в умовах дуополії може бути нижче, ніж в умовах повної монополії, але вище, ніж в умовах вільної конкуренції.

-->