Куплеваський, микола Осипович - юрист. Був професором

Куплеваський, Микола Йосипович - юрист. Був професором Харківського університету по кафедрі державного права; нині член вченої комітету міністерства народної освіти, член консультації при міністерстві юстиції і викладач державного права в училищі правознавства. Його головні праці: "Адміністративна юстиція в Західній Європі. I. Адміністративна юстиція у Франції" (магістерська дисертація, Харків, 1879) та "Державна служба в теорії і в іноземній чинному праві" (докторська дисертація, Харків, 1888), а також " російське державне право "(т. I, Харків, 2-е видання 1902, і т. II, 1896); "Історичний нарис перетворення державного ладу в царювання імператора Миколи II" (1912). Був одним із засновників Всеросійського Національного Союзу.

-->