Гвоздьова

Гвоздьова - дворянський рід, що сходить до половині XVI ст.і звичайно вироблений від Орефи (Ареф'єв) Гвоздєва, володів маєтками і вотчинами в Рязанському і Ряжських повіту, в другій половині XVI ст.Потомство його синів, жалуваних в 1632 р вотчинами за московське стан облоги сидіння, Єрмолая і Івана Арефьевічей Гвоздьова, записано в VI частину родовідних книг Рязанської, Московської, Курської і Володимирській губерній.В.Р-в.

-->