Гвинтовка (Матвій) - ніжинський полковник. Разом

Гвинтовка (Матвій) - ніжинський полковник. Разом з гетьманом Брюховецьким приїжджав в 1665 р в Москву, але відмовився підписати статті договору гетьмана з московським урядом. Пізніше він виступив з протестом проти дій гетьмана, умовляв його навіть скласти свою гідність, за що в 1667 р був позбавлений полковництва і посаджений в Гадячі під варту. Звільнений з ув'язнення після вбивства Брюховецького, Гвинтовка зробився посередником між наказним гетьманом східної України, Дем'яном Многогрішним, і московським урядом і їздив з цією метою до Москви. Коли Многогрішний утвердився на гетьманство, Гвинтовка отримав назад свій чин ніжинського полковника. Запідозрений, разом з гетьманом, в намірі відкластися від Москви, Гвинтовка в 1672 р засланий був у Сибір. В. М-н.

-->