Гулевичі - польський дворянський рід, герба

Гулевич - польський дворянський рід, герба Новина. Михно і Федір Гулевичі володіли в 1528 р маєтками на Волині. Григорій Гулевич був (1569 - 1574) хорунжим землі Волинської; Симеон-Сильвестр Гулевич - православним єпископом перемиським та Самбірському (1635 - 1645). Рід Гулевичів внесений в VI частина родоводів книг Волинської і Ковенської губерній і в II частина родоводу книги Чернігівської губернії. - Опанас Гулевич після підкорення Смоленська залишився в російській підданстві і наданий маєтками в 1679 р Його потомство внесено в II частина родоводу книги Смоленської губернії. Є ще п'ять пологів Гулевичів, нового походження. В. Р.

-->