Фурастье (fourasti) жан (1907-1990)

французький економіст і соціолог.Прихильник технологічного детермінізму, який стверджує, що техніка - визначальний фактор суспільного розвитку; апологет технократії, яка забезпечує наступ третинної (панування сфери послуг) і четвертинної (духовне виробництво і споживання) цивілізацій, що виникають в результаті мирної еволюції капіталізму.

-->