Фур'є (fourier) Шарль (1772-1837)

французький економіст, соціаліст-утопіст.Основні роботи: «Трактат про домашню і землеробської асоціації» (1822), «Новий промисловий і суспільний світ» (1828).Описуючи економічні процеси, які він спостерігав при аналізі цивілізації, Фур'є передбачав заміну вільної конкуренції монополія ми.Він дав свою класифікацію монополій, виділивши такі види, як колоніальна монополія, проста морська монополія, кооперативна, або монополія замкнутих об'єднань, казенна монополія, або державне управління.На думку Фур'є, конкуренція між підприємцями не служив інтересам суспільства, а, навпаки, руйнує його, створюючи анархію виробництва і економічні кризи.Фур'є запропонував систему реформ, що поліпшують капіталізм, при яких приватна власність істотно не видозмінюється, але підпорядковується колективним інтересам і контролю.

 

Фактично вчення Фур'є знаходиться в ряду ідей, які підготували сучасні концепції і практику буржуазного «держави добробуту».

-->