Фундуклей іван іванович біографія

Фундуклей (Іван Іванович, 1804 - 1880) - громадський діяч і археолог. У 1838 р він вже був призначений волинським віце-губернатором, а рік по тому київським губернатором (до 1852 г.). Він звернув особливу увагу на поліпшення побуту ув'язнених і склав дуже цінне статистичний опис Київської губернії. Багато турбот і старань докладав він до справи освіти, і особливо жіночого; так, він багато сприяв поліпшенню київського інституту шляхетних дівчат і створив в Києві першу тоді в Росії жіночу гімназію, яка носила спочатку назву "Фундуклеївської жіночої училища", пожертвувавши для цієї мети кам'яний будинок і капітал. Ф. брав безпосередню і активну участь в складанні двох томів «Огляду Києва і Київської губернії по відношенню до старожитностей" (Київ, 1847), а також і в "Огляді могил, валів і городищ Київської губернії" (Київ 1848, виданому на його рахунок). З 1852 М. Ф. був присутній у варшавському департаменті Сенату, а в 1855 році призначений генеральним контролером Царства Польського і головуючим у вищій рахунковій палаті. Все своє дозвілля Ф. віддавав ретельному вивченню економічного життя краю.

Результатом його праць з'явилися ґрунтовні монографії про різних галузях місцевого господарства; особливо чудова його робота про ліси в Царстві Польському. Всі ці праці його послужили багатим матеріалом для Н. А. Мілютіна під час підготовчих робіт по звільненню селян в Прівісняскіх губерніях. На час перебування Ф. у Варшаві відноситься і його велика робота по складанню "Статистичного огляду витрат на військові потреби Росії з 1649 по 1825" У 1865 р Ф. був призначений віце-головою державної ради Царства Польського. Він також головував у комісії, якій було доручено переклад на російську мову всіх збірників адміністративних розпоряджень Царства Польського.

Праця цей був успішно закінчено в 3 роки. У 1867 р Ф. був призначений членом державної ради.

-->