Фрідмен (friedman) милтон (рід 1912)

американський економіст, представник чиказької школи, один з ідеологів монетаризму.Лауреат Нобелівської премії (1976).Фрідмен з'явився ідейним натхненником «тетчеризму» та «рейганоміки», автором практичних програм по «демонтажу» системи державного соціально-економічного регулювання в Англії, Ізраїлі, Чилі, в США.Методологічно Фрідмен спирається на погляди Найта, вважаючи, що обґрунтованість вихідних посилок теорії не має значення; правильність теорії перевіряється лише її здатністю передбачити реальні тенденції.Прагнучи спростувати концепції інституціоналістів, Фрідмен наголошує, що тільки повна свобода вибору в діях економічних суб'єктів веде до максимізації корисності в суспільстві.Спади виробництва і роль держави Фрідмен пояснює процесами в сфері грошового обігу.Розробка нового розуміння грошового фактора в економіці вважається головним внеском Фрідмена в науку.

 

Розвиваючи погляди американського економіста Ірвінга Фішера, Фрідмен розробив теорію грошей як форми багатства (тобто як різновиду «корисності» для споживачів та різновиди «капіталу» для підприємців).такий підхід принципово відрізняється від кейнсіанського, де гроші розглядаються насамперед як інструмент господарювання.

-->