Френ (християн данилович, christian-martin

Френ (Християн Данилович, Christian-Martin von Frahn, 1782 - 1851) - знаменитий вчений і нумізмат. Освіту здобув в Ростокськом університеті. У нововідкритому (1804) Казанському університеті була заснована кафедра східних мов і запропонована Ф., який в 1807 р і прибув в Казань. У Казані Ф. не знайшов тих наукових засобів, які існували в старовинних німецьких університетах (навіть не знайшлося латинського шрифту для надрукування твору), але зустрів те, що для нього було набагато важливіше: багато східних рукописів і східних монет, доти зовсім невідомих наукового Європі. Уже перша праця Ф. по цій частині, присвячений опису 17 невідомих мусульманських монет і надрукований на арабській мові, звернув на нього увагу вченого світу. У наступні роки Ф. представив опис декількох приватних колекцій східних монет, що зберігалися в Казані і ін. Містах, детально зупиняючись на невідомих доти монетах східного халіфату, династії Саманідів, волзьких булгар, татарських володарів і ін. Дослідження цих монет призвело Ф. до вишукувань місць їх карбування, про хронологічну послідовність династій, про титули володарів і т. п., так що мало-помалу він захоплював в коло своїх досліджень майже всю область мусульманської археології. У 1815 р перейшов в Санкт-Петербург, де взявся за опис багатого зібрання східних монет при Академії Наук.

У 1820 р Ф. обраний в ординарні академіки. З того часу Ф. не тільки продовжував невтомно свої нумізматичні дослідження, що закінчилися класичним твором: "Recensio numorum muhammedanorum Acad. Imp. Scient.

Petropolit. "(1826), а й збагатив колекції, заснованого за його думки азіатського музею (1818). Одна з найголовніших заслуг Ф. перед російською наукою полягає у відкритті їм багатих матеріалів для історії Росії і древніх її мешканців. Дуже багатий запас відомостей він знайшов у великому географічному словнику арабського географа першої половини XIII століття Якута.

Известия цього словника про Русі, волзьких булгарах і хазарів, запозичені Якутії з записки халіфської посланника до булгар Ібн-Фоцлана (922 м після Різдва Христового), в зв'язку з відомостями інших східних письменників, доставили Ф. матеріали для трьох вельми важливих монографій: " Veteres memoriae Chasarorum ex Ibn-Foszlano, Ibn-Haukale et Schems-Eddino Damasceno "(1821)," Ibn-Foszlan's und anderer Araber Berichte uber die Russen alterer Zeit »(1823; найважливіший його вчений працю після (" Recensio numorum ") ; "Die altesten arabischen Nachrichten uber Wolga-Bulgare aus Ibn-Foszlan's Reiseberichte" (1823). Ці три дослідження і деякі інші, менш важливі, відкрили вченим як би новий світ. Карамзін залишався нерішучим на увазі звісток Ібн-Фоцлана про Русі, але пізніші вчені (Макушев, Котляревський, Голубинський і ін.) встигли пояснити багато в зазначених вістях. Повний список творів і статей Ф. поміщений в кінці ніжеуказанного нарису П. С. Савельєва і в додатку Дорна до "Fraehnii opuscula postuma" (частина 1, стр. 415 - 433). Найважливіші праці Ф., що стосуються переважно Росії: "Commentatio de titulorum et cognominum homorificorum, quibus Chani Ordae Aureae usi sunt, origine, natura atquo usu" (Казань, 1884); "De Baschkiris quae memoriae prodita sunt ab Ibn-Foszlano et Jakuto" (1821); "Abulghasi Bahadur Chani historia Mongolorum et Tatarorum" (Казань, 1825; текст виданий під редакцією Ф.); "Essai servant a determiner d'une maniere plus precise l'epoque d'une expedition entreprise au Xe siecle par les Russes sur les cotes de la Mer Caspienne" ( "Nouv. Journal Asiatique", П., 1828); "Розвідку про історію Табарістана" ( "Читання Імператорської Академії Наук" за 1829 і 1830 роки, Санкт-Петербург, 1831); "Ueber die ehemalige mongolische Stadt Uker im Suden von Saratow" (1836); "Ibn-Abi-Jacub el-Nedim's Nachricht von der Schrift der Russen im X Jahrh.

N. Chr., Kritisch beleuchtet "(1835);" Ueber ein merkwurdiges Volk des Kaukasus, die Kubetschi "(1838)," Ein neuer Beleg, dass die Grunder des russischen Staates Nordmannen waren "(1838);" Quinque centuriae nemmorum anecdotorum Chalifarum cum Uneijadarum tum Abbasidarum ex variis museis "(1840);" Topographische Uebersicht der Ausgrabungen von altem arabischen Gelde in Russland nebst chronologischer und geographischer Bestimmung des Inhalts der verschiedenen Funde "(1841). Крім того, в Мемуарах і в бюлетенях Імператорської Академії Наук, в додатках до твору Дорна про азіатському музеї і в "St.-Petersburger Zeitung" надруковані численні звіти Ф. про придбання азіатського музею за частиною східних монет і рукописів, так само як і пояснення багатьох арабських написів та інших східних пам'яток. Багато записки і статті Ф. були переведені на російську мову і надруковані в "Журналі Міністерства Народної Освіти", "Бібліотеці для Читання" та інших періодичних виданнях.

Ф. залишив чимало рукописних праць, крім виданих академіком Дорном в двох томах, під заголовком: "Opuscula postuma" (1855 - 1877). Найважливіший з цих досі недруковані праць - об'ємний критичний словник арабської мови, над поповненням якого Ф. трудився все життя. Взагалі Ф. займав дуже чільне місце між орієнталістами першої половини нашого століття, переважно як засновник наукової нумізматики мусульманського Сходу. У Росії з ім'ям Ф. пов'язані, крім того, виникнення наукового сходознавства взагалі, відкриття та оприлюднення нових матеріалів для історії Русі, слов'ян і народів, що мешкали і мешкають в межах нинішньої Росії (булгар, татар, хазар і ін.) І, нарешті, підставу азіатського музею при Академії Наук. Пор. B. Dorn "Ch. M. Frahnii opuscula postuma" (1855); "Північний Архів» (1823, № 18, стаття Булгаріна); "Праці Східного Відділення Імператорського Російського археологічного товариства" (1856, стор. 1 - 67; сама грунтовна біографія Ф., складена І. Савельєвим; окремі відбитки, 1855).

-->