Евгений гаврилович род зезеров жизнь преподаватели медицина биография

ЗЕЗЕРОВ Євген Гаврилович (нар. 28.05.1934, Владикавказ) - біохімік, вірусолог, доктор біол. наук (1970), професор (1983), полковник мед. служби (1974); Держ. премія СРСР (1982). Учень І. П. Ашмаріна. Закінчив в 1957 р ВМА. Працював на кафедрі біохімії там же під керівництвом А. Н. Климова. З 1957 р - в Загорську НДІ МО СРСР (вірусологія. Центр НДІ мікробіології МО РФ): старший лаборант (1957-1959), молодший (1959-1961), старший (1961-1966) науч. співробітник, начальник лабораторії (1966-1967), заступник (1967-1973) і начальник науч. відділу (1973-1983). Головний спеціаліст 15-го Управління МО СРСР (1983-1990), професор курсу генетики Моск. обл. педагогічного ін-ту (1989-1992), доцент (1990-1991) і професор (з 1991 р) кафедри біохімії ММА. Читає лекції та проводить заняття російською та французькою мовами. У 2000-2004 рр. викладав в ММА мікробіологію французькою мовою. З 1995 р керує електівом «Клінічна біохімія». Основні науч. роботи Е. Г. Зезерова присвячені створенню та вдосконаленню биохим. мікро - методів (електрометричний метод вивчення тканинного дихання, біосинтезу білка по включенню мічених амінокислот, аналіз микропримесей білка і амінокислот в ізольованих нуклеїнових кислотах у зв'язку з їх біол. активністю), вивченню дії пеніциліну і стрептоміцину на основні реакції гліколізу, дихання і окисне фосфорилювання АДФ в тканинах макроорганізму, дослідженню ряду обмінних процесів під час анабіозу, проблеми молекулярно-біол. механізмів і маркерів ранньої діагностики передраку та раку передміхурової залози. На модельній системі анабіозу довів наявність слабких процесів окислення глюкози, лактату і амінокислот до вуглекислоти і включення амінокислот в білки за рахунок залишкової ферментативної активності. Створив науч. школу.

 

Складається членом ред. ради журналу «Питання біологічної, медичної, фармацевтичної хімії». Нагороджений орденом Червоної Зірки і медалями. Соч .: Дія пеніциліну і стрептоміцину на спиртове бродіння і на гліколіз в тварин тканинах //Праці Воен.-мед. акад. ім. С. М. Кірова.-Л., 1958.-Т. 83.-С. 94-111 (у співавт.); Електрометричний метод вивчення тканинного дихання //Біохімія.-1961.-Т. 26, № 1.-С. 86-92 (у співавт.); Визначення домішок білка і амінокислот в препаратах ДНК, РНК і рибонуклеотидов за допомогою різних методів //Укр. Ленингр. ун-ту. Біологія.

 

- 1967.-Вип. 2, № 9.-С. 93-105 (у співавт.); Сучасний стан вакцинопрофілактики натуральної віспи в збройних силах капіталістичних держав //Воен.-мед. журн.- 1991.- №11.-С. 68-70 (у співавт.); Елементи патологічної фізіології і біохімії: Навчальний посібник 1992; 1997; 2005 (у співавт.); Гормональні та молекулярно-біологічні фактори патогенезу раку передміхурової залози //Зап. онкол.-2001 Т. 47, № 2.- С. 174-181; Роль антиоксидантів і продуктів перекисного окислення ліпідів при захворюваннях передміхурової залози //лікар.- 2006.- № 6.- С. 24- 26. Бібліогр .: Євген Гаврилович Зезеров (До 70-річчя від дня народження) //Зап. біол., мед. і фарм. хіміі.- 2004.- № 3.- С. 55-56; Зезеров Євген Гаврилович //Варті популярності. 50 років вірусологічних центру Міністерства оборони РФ.- Сергієв Посад, 2004. С. 336-337; Зезеров Євген Гаврилович //Про випускників 1957 Військово-медичної академії (До 50-річного ювілею).

 

-СПб., 2007.- С. 79-84.

-->