Евгений федорович котовский жизнь преподаватели медицина биография

КОТОВСЬКИЙ Євген Федорович. (26.12.1923, Смоленськ - 29.10.1999, Москва) - гістолог, доктор мед. наук (1973), професор (1976). Учень В. Г. Єлісєєва. Закінчив в 1951 р лік. ф-т 1-го ММІ. У 1951 - 1999 рр. працював на кафедрі гістології та ембріології там же: аспірант (1951-1953), асистент (1953-1959), доцент (1959-1974), професор (1974- 1999); зам. декана 1-го лік. ф-ту (1975-1990). Учасник Великої Отеч. війни - фельдшер батальйону окремої інженерно-саперної бригади 2-го Українського фронту. Е. Ф. Котовський - один з ініціаторів вивчення морфол. змін тканин і органів, що виникають при дії факторів космічного польоту, автор монографії «Функціональна морфологія при екстремальних впливах», робіт, присвячених вивченню впливу нервової і ендокринної систем на процеси запалення та регенерації. Співавтор підручника і керівництва до лабораторних занять для студентів мед. вузів, атласу мікроскопічного і ультрамікроскопічних будови клітин, тканин і органів. Активно працював в складі Центр, методичної та експертної комісій, вчених рад 1-го ММІ (ММА). Нагороджений медалями. Соч .: Атлас мікроскопічного і ультрамікроскопічних будови клітин, тканин, органів: Навчальний посібник для мед. ін-тов.-М., 1961; 1970; Функціональна морфологія при екстремальних впливах.

 

-М., 1971 (у співавт.); Цитоплазма: Навчальний посібник для студентов.- М., 1975 (у співавт.). Бібліогр .: Історія становлення гістології в Росії.- М., 2003. С. 50. Кох Володимир Іванович (1817 Мітава - 26.04.1884, Москва) - акушер, доктор медицини (1846), екстраординарний (1852), ординарний ( 1857), заслужений (1873) професор, дійсний статський радник. Закінчив в 1841 р мед. ф-т Дерптського ун-ту. У 1841-1843 рр. займався приватною практикою. З 1843 по 1846 - асистент повивального ін-ту при Дерптському унте. З 1846 по 1873 року працював на мед. ф-ті ІМУ: ад'юнкт (1846-1852), зав. кафедрою акушерства, жіночих і дитячих хвороб і директор акушерської клініки (1852-1873). У 1853 р був на 4 міс відряджений до Німеччини, Франції та Англії. З 1873 по 1884 г. - інспектор лікувальних закладів Відомства установ Імператриці Марії Федорівни.

 

Відрізнявся неабияким педагогічним талантом, користувався великою популярністю у студентів. Першим став читати лекції з акушерства російською мовою, широко впровадив у навчальний процес самостійну роботу студентів в акушерській клініці, виконання ними простих акушерських та гінекологічних операцій, одним з перших в Росії виділив спеціальні ліжка для гінеколо. хворих, значно вдосконалив матеріально-технічну базу кафедри та клініки. На початку 70-х рр. 19в. зробив спробу впровадити в лікувальний процес ідеї антисептики Лістера. Соч .: Кілька слів про значення місячного кровотечі в економії жіночого організму //Моск. лікар, журн.- 1856.-№ 1-2.-С. 153-161. Бібліогр .: Добронравов В. А. Пам'яті B. І. Коха //Рус. мед.- 1884.- № 18.- C.419; Біографічний словник професорів і викладачів Імператорського Московського університету.- М., 1855.-Ч. 2.-с. 358-360; Кох Володимир Іванович //Волков В. А., Куликова М. В. Московські професори XVIII-початку XX століть в портретах і характеристиках.

 

-М., 2003.-С. 128 129.

-->