Евгений антонович рыхлик жизнь славяноведы наука биография

Рихлік Євген Антонович. (16 (28). XI 1888 Волинськ, губ.-11.1 1939) - фахівець з слов'ян, літературам. Виходець із селянської родини, за національністю чех. Закінчив Київської. ун-т (1913), учень Т. Д. Флоринського і А. М. Лук'яненко. Проф. каф. слов'янознавства. Самарська. ун-ту (1918-1919), проф. Київської. ун-ту, науч. співробітник Укр. АН (1919-1925), проф. укр. яз. і писемності Ніжинського.

 

ін-ту нар. освіти, наук. співробітник АН УРСР (1925-1931). Осн. працю Р., поївши. Ф.-Л. Челаковський (Поетична діяльність Франца Ладі - слава Челаковского.- КУИ, 1914, № 5, 9; 1915 № 2-4), написаний на конкурсну тему і удостоєний золотої медалі Київської. ун-ту. Це було перше в Росії дослідження творчості найбільшого чеськ. поета епохи цяць. відродження. Розглядаючи мотиви творів Челаковского, Р. приділяє особливу увагу літ. середовищі, в якій розвивався його поетичний талант. Він охарактеризував Челаковского як поета, на відміну від своїх попередників, хто звернувся до нового, багатому і свіжому джерела - нар. поезії, і одного з видатних творців чеськ. лит. яз., засновника нового романтичного напряму, відзначаючи при цьому відоме тяжіння автора «Відгомін чеськ. пісень »і до художнього реалізму. Детально досліджуючи Життя, творчість і значення письменника, Р. одночасно розкрив загальну картину чеськ. літератури періоду нац. відродження в її зв'язках з ін. слов'ян, і європ. літературами. Дослідженню Р. властиві риси дореволюційної рус. літературознавчої науки з характерною для неї зосередженістю на чисто літ. проблематики, упускати при цьому з поля зору зв'язок з товариств, атмосферою досліджуваної епохи. Крім книги про Челаковський, Р. написав популярні нариси з жиз-ні слов'ян (В кн .: Життя слов'ян, вип. 1-2. Київ, 1915), в яких брало го-ворілось про іст. Доля слов'ян, народів Австрії, ідеї слов'ян, взаємності, діяльності Коллара і Сладковіча.

 

І. А. Богомолова (Москва).

-->