Ерроу (arrow) Кеннет Джозеф (рід 1921)

американський економіст, автор праць в галузі економіки науково-технічного прогресу, організації та управління виробництвом, загальної теорії економічної рівноваги та апарату виробничих функцій.Найбільшу популярність Ерроу принесли роботи в області економетрії.Спільно з американським економістом Ж.Дебре розробив теорему і модель конкурентного економічного рівноваги.У теоремі доводиться, що при рівності попиту і пропозиції на ринку встановлення економічної рівноваги в принципі можливо.

 

Модель Ерроу-Дебре включає кілька учасників - контрагентів виробництва (фірм-виробників і споживачів), що діють в умовах досконалої конкуренції і не роблять впливу на рівень цін товарів.Контрагенти виробництва переслідують різні цілі (для фірм-виробників цією метою виступає одержання прибутку, для споживачів - задоволення потреб), які вони реалізують при заданих обмеженнях (технологічний спосіб виробництва, розмір споживчого бюджету і ін.).Нобелівська премія з економіки 1972 року (спільно з Дж.Хіксом).

-->