Чурай (маруся [Мар'я] Гордіївна) - слагательніца

Чурай (Маруся [Марія] Гордіївна) - слагательніца малоросійських пісень. Жила в половині XVII століття. З пісень, їй приписуються, найбільш відомі: "Віють вітри, Віють буйні", "Ой, не ходи, Грицю, на вечорниці"; "Грицю, Грицю, до роботи! В Грица порвані чоботи"; "Сідить голуб на берези, голубка на вишні"; "Засвістали козаченьки в похід з півночі"; "Катали вози з горя, так в долини стали". Пор. кн. А. А. Шаховської "Маруся, малоросійська Сафо" (1 т. Збірки "Сто російських літераторів", СПб., 1839); кн. Н. Н. Голіцин "Біографічний словник російських письменниць" (СПб., 1889); "Твори Б. Бєлінського" (т. III, М., 1859).

-->