Чиряків (сергей иванович) - фізіолог, народився

Чиряків (Сергій Іванович) - фізіолог, народився в 1850 р в місті Вітебську. Початкову освіту отримав в вітебській класичної гімназії, одночасно з цим, в колишніх при ній землемірно-таксаторскіх класах, за що і був нагороджений, крім атестата гімназії, званням приватного землеміра-таксатора. У 1868 р перейшов в Санкт-Петербурзький університет, за фізико-математичного факультету, в якому закінчив курс в 1871 р і залишений для приготування до професорського звання. У 1872 році вступив в число студентів медико-хірургічної академії, де був в той же час асистентом при кафедрі фізіології. У 1875 році закінчив курс медико-хірургічної академії і зарахований на військово-медичну службу; щодо захисту дисертації "Залежність серцевого ритму від коливань внутрішньосудинного тиску" ( "Військово-Медичний Журнал", 1876) удостоєний ступеня доктора медицини.

Потім з 1876 по 1879 рр. перебував у закордонному відрядженні, працюючи в кращих фізіологічних лабораторіях і відвідуючи клініки нервових хвороб Німеччини, Франції, Англії та Австрії. Після повернення чиряків в 1880 р був призначений клінічним професором при Миколаївському військовому госпіталі в Санкт-Петербурзі; в наступному році отримав звання приват-доцента по кафедрі фізіології тварин. У 1884 р чиряків призначений професором по кафедрі фізіології здорової людини в університеті святого Володимира, де складається і нині в званні ординарного професора. Крім дисертації, чиряків надрукував: "Про координацію рухів тварин" (СПб., 1880); "Фізіологія людини" (випуск I: "Загальна фізіологія", Київ, 1809) і ряд статей в спеціальних російських і іноземних журналах.

-->