Цвєтков (олександр Олександрович, помер

Квітки (Олександр Олександрович, помер в 1892 р) - письменник, вихованець Санкт-Петербурзької духовної академії; був викладачем словесності в 7-й санкт-петербурзької гімназії та в Маріїнському інституті. Ц. видав: "Зразки давньої російської словесності" (Санкт-Петербург, 1879); "Збірник творів російської народної словесності" (Санкт-Петербург, 1885); "Зразки нової російської словесності" (3 томи, два видання, Санкт-Петербург, 1884); "Новітні російські письменники" (Санкт-Петербург, 1883); читання для народу - "Тургенєв про російською народі".

-->