Цвєтаєва (Марія Кузьмівна) - геолог. Народилася

Цвєтаєвої (Марія Кузьмівна) - геолог. Народилася в 1852 році, освіту здобула в I московської жіночої гімназії (1867 - 1872). Слухала лекції на природно-історичному відділенні так званих Луб'янській вищих курсів в Москві (1873 - 1876). Маючи великий інтерес до палеонтології, Ц. вивчала практично геологічна будова Центральної Росії, подорожуючи і складаючи петрографические і палеонтологічні колекції. Їй належать дві монографії з головоногих молюсків: "Головоногі верхнього ярусу среднерусского кам'яновугільного вапняку" ( "Праці геологічного комітету", 1888, т. V) і "Наутіліди і амонію нижнього відділу среднерусского кам'яновугільного вапняку" ( "Праці геологічного комітету", 1898, т. VIII). Ц. брала протягом 12 років участь в складанні "Руської Геологічної Бібліотеки", що видавалася С. Н. Нікітіним.

-->