Бух лев константинович (1847-1917)

російський економіст.У своїй книзі «Основні елементи політичної економії.Інтенсивність праці, вартість, цінність і ціна товарів »(1896) Бух висунув фізіологічну трактування абстрактної праці, розглядаючи його як вічне категорію.Величину абстрактного праці вимірював тривалістю і інтенсивністю трудового процесу, заперечував внутрішній зв'язок ціни з вартістю, ввів поняття «граничної щільності праці».

 

В аграрному питанні відстоював знищення приватної земельної власності і зрівняльний розподіл землі.Поділяючи основні принципи аграрної програми есерів, виступав за соціалізацію землі.Вважав, що соціалізація землі при капіталізмі ліквідує земельну ренту.Чи не проводив відмінності між абсолютною і диференціальної рентою.Походження ренти Бух пов'язував з наявністю приватної власності на землю і з експлуатацією селян поміщиками.Буху належать роботи: «Гроші» (1891), «Земля - ​​народу (До питання про соціалізацію землі)» (1905), «Про державні фінанси» (1906).

 

-->