Євневич Іполит антонович біографія

Євневич, Іполит Антонович - математик (1831 - 1903). Закінчив курс Петербурзького університету за фізико-математичного факультету. З 1862 р став читати в перетвореному технологічному інституті курс побудови машин, а в 1868 р, після отримання ступеня магістра, затверджений на посаді професора прикладної механіки. Читав той же предмет в миколаївській морської академії, в інституті цивільних інженерів і в електротехнічному інституті. Головні праці Євневич: "Керівництво до вивчення законів опору будівельних матеріалів, з приєднанням загальних засад теорії пружності твердих тіл" (Санкт-Петербург, 1868); "Основні початки гідростатики" (Санкт-Петербург, 1871). В "Інженерному Журналі" за 1890 р Євневич помістив статті: "Рівняння Буссінека і його застосування до деяких окремих випадків руху крапельної рідини"; "Кілька слів про закони руху підгрунтової води"; "Про закінчення крапельної рідини при змінному обрії".

В останній статті автор для виведення рівнянь руху користується початком збереження енергії і приходить до висновків, що значно відрізняється від тих, якими зазвичай користується практика при вирішенні питань про закінчення при змінному обрії.

-->