Азарьеви (за старих часів також озарьеви), дворянський

АЗарьеви (за старих часів також Озарьеви), дворянський рід, один з предків якого, Іван Іванович А., володів маєтками в Ржевском повіті ще в кінці XVI століття. Його сини, внуки і правнуки володіли маєтками в Новгородській, Псковській і Тверській губерніях. Урядовим Сенатом визнані в стародавньому дворянстві тільки записані по Тверській губернії, в VI частину родоводу книги.

-->